Nederlandse feestdagen

Carnaval 2017

Carnaval is van origine een Rooms-Katholiek volksfeest dat wordt gevierd in de drie dagen die voorafgaan aan Aswoensdag. Volgens traditie duurt Carnaval altijd van zondag tot dinsdagavond. Vanaf middernacht volgt …